Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Őszi tenyészvizsga (ŐTV)

 

I. Általános rendelkezések:

 

1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait különös képen a vadászatra való rátermettségre, amelyek, mint jövendő tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.

 

2. A vizsla vadászatban való bevezetése mezőn és vízen erre az időre már befejeződik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bírónak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejeződésére.

 

3. A vizsga rendezésének fő követelménye: szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület, melyben a vizsla úszni tud.

 

4. Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani a csoportba.

 

II. feladatok részletes ismertetése:

 

A.        MEZEI MUNKA

 

1. Orrhasználat, orrjóság: (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, terepadottságokat, szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni

A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutya biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt milyen távolságról jelzi.)

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás, tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

 

Hibák:

 • A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.
 • A vad kihagyása, vagy ha beleszalad a vadba.
 • Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.
 • Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

 

2. Keresési mód (6)

A megfelelő gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempóval összhangban van és a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek tükrözni kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetőleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.

A keresés időtartama minden kutyának legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák: A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít,

 • Tervszerűtlen keresés,
 • Csak homlokszéllel (előre) keresés,
 • A vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,
 • Lassú mozgás,
 • Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

 

3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, lehetőleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal.

A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák:

 • túl gyors utánhúzás
 • a vad kinyomása parancs nélkül
 • utánhúzás hiánya
 • ha nem lesz meg a vad

 

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig nyugodtan, biztosan és fajtára jellemző módon állni, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.

Hibák:

 • rövid vagy nem biztos állás
 • a vad idő előtti felrebbentése
 • üres állás
 • ha parancsra áll
 • vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

 

5. Viselkedés vadkelésre (3)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjen nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítható.

Hibák:

 • a menekülő szárnyas után perdül vagy ugrik
 • engedetlenség
 • egészséges szárnyas vad megfogása
 • ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat
 • ha a kutya élő szőrmés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es osztályzatot kaphat
 • többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint többszöri élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.

 

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

 

7. Engedelmesség mezőn, vezethetőség (3)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell bírálni. A kutya kéz és/vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre vezetője parancsát.

A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatába.

A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartását a vezetővel, valamint az állandó készenlét a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

 

8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (4)

Idő: 15 perc

A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat felvegye, és vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihűlt szárnyas vad kihelyezésével.

A vezető kutyáját 50 méterről, a bírók által kijelölt helyről keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiába, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyi a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.

 

9. Lőtt vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

 

 

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)

Idő: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két töréssel húzzuk.

Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

 

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

 

 

12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4)

Idő: 5 perc

A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

 

13. Szőrmés vad elhozás

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

 

B.        VÍZI MUNKA

14. Kajtatás nádban lőtt vad megkeresésével (5)

Idő: 10 perc

 

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott felkeltett vadat a vadász lelőhesse, illetve találja meg az oda esett lőtt vadat.

A bíró a lőtt kacsát előzőleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényébe, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatni kelljen.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, vezetője utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan átadni vezetőjének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya kajtatott legalább 5 percet, a bíró utasítást adnak a munka folytatására.

 Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével, ha nem keresi át a rendelkezésére álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.

A vad szintidőn belüli meghozása nélkül a feladat értékelése: 0, azonban, amennyiben a bíró úgy ítéli meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidő engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.

A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.

 

15. Kajtatás élő kacsa után (6)

Idő: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.

A vezető bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követni kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejezéséig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amit a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi a kacsa nyomát, majd megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ezt külön nem jutalmazható. A kutya a vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végig dolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák: Érdeklődés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízből. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára nem követik: 0 osztályzatot kapnak.

 

16. Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3)

Idő: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (parancs adható).

 

17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)

A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.

A kutyának a parancsot készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

 

ÉRTÉKELÉS

 

 Forrás: Németvizslaklub.fw.hu